Investering
i diamanter

01. INVESTERINGSARGUMENTER
02. DEN KOMPLETTE INVESTERINGSDIAMANT
03. AFKAST OG HORISONT
04. ANONYME INVESTORER

D

et allervigtigste ved investering i diamanter er rådgivningen.
For ud over viden om diamanter kræver den gode  diamantntinvestering solid erfaring med et marked, der for den private investor kan være svær at tilgå, endsige orientere sig i og få troværdige markedsoplysninger fra. Der findes mange dyre og fine diamanter på markedet, men ekstremt få rigtige investeringsdiamanter, som giver risikovægtet afkast.

Min rådgivning trækker på over 30 års erfaring og centralt virke i diamantmarkedet, hvilket giver et større råderum og øger sandsynligheden for anskaffelsen af en eller flere sten med stort økonomisk potentiale, minimalisering af risiko og optimering af afkast. Fordi diamanter har vist sig historisk stabile, kan man med den rigtige rådgivning give investeringen de bedste vilkår i købsøjeblikket.

Jeg var en af de første til at introducere investeringsdiamanter og Argyle pink diamanter til det danske marked, og min rådgivning indebærer vejledning før, under og efter investeringen. Rådgivningen indeholder afklaring af dine personlige præferencer samt realistiske forventninger til afkastet.PROFESSIONEL RÅDGIVNING
Den rette rådgivning sikrer den bedste investering
Har du behov for at finde nye investeringsmuligheder, udvide din portfolio eller finde et helle for dine likvider imod inflation og minusrente,  er diamanter en mulighed.
INVESTERINGSARGUMENTer

Hvorfor investere i diamanter?

Diamanter har ikke bare en smuk og æstetisk værdi, men har også vist sig historisk at være et særdeles interessant investeringsobjekt med meget lav risiko og stor robusthed over for konkunjtursvingninger.

01. INVESTERINGSARGUMENT

Diamanter som mangelvare

Under 2% af de diamanter, der mines, kan bruges som smykke- eller investeringsdiamanter. Af disse bruges kun ca. 0,2%  som investeringsdiamanter. Det betyder, at diamantminerne kun leverer ekstremt få sten, der efter min optik, har farven, renheden og størrelsen til at blive handlet som investeringsdiamanter.

02. INVESTERINGSARGUMENT

Inflationsresistens

Som råvare er diamanter inflationsresistente og mindre påvirkelige over for stigende eller faldende renter, og de har historisk vist at holde værdien. De er derfor helt anderledes robuste investeringsobjekter, der med blot en smule omtanke kan sikre, at investeringen holder sin værdi, og risikoen kan begrænses.

03. INVESTERINGSARGUMENT

Mindre påvirkning af konjunkturer

Prisen på investeringsdiamanter er mindre påvirket af konjunkturer, fordi der i såvel gode som i dårlige tider er gode argumenter for at placere midler i diamanter. Overskydende likvider fra gode tider kan sikres i investeringsdiamanter, og i nedgangstider orienterer mange sig mod “safe havens” som fx diamantinvesteringer.

04. INVESTERINGSARGUMENT

Sikker deponering af likvider

Diamantinvestering er uden de store daglige bekymringer. I modsætning til andre investeringsobjekter, der kan have daglige kraftige udsving, forgår over tiden eller optager meget plads, opfører diamanter sig anderledes stabilt. Overskydende likvider er derfor oplagte at investere i diamanter, hvor risikoen for tab er minimal.

02. DEN KOMPLETTE INVESTERINGSDIAMANT

Hvilke diamanter egner sig som investering?

FAkTOR 01.

Fancy farver

Den gængse kategorisering af farvede diamanter stammer fra GIA, der graderer farven ud fra, hvor kraftig farven på diamanten er. Kategorierne bevæger sig fra Fancy light (svagest) til Fancy Vivid (stærkest). Kategoriseringen dækker, hvor intens eller mættet farven opleves. Jo mere intens farven opleves, jo mere sjælden er diamanten, og jo højere er værdien.

FAkTOR 02.

Farvernes styrke

Indenfor hver Fancy kategori kan diamanterne have større eller mindre mætning af farve og graderes som enten weak eller strong. Dette element fremgår ikke af GIAs gradering, men som rådgiver er det nødvendigt også at have dette aspekt med, for jo mere mættet diamantens farve er inden for hver kategori, jo højere er prisen.

FAkTOR 03.

Slibningen

Slibningen skal bringe det bedste frem i diamanten ved at fange lyset og derefter reflektere det tilbage. Det bringer liv i diamanten og har stor betydning for, hvordan farven opleves i diamanten. Investeringsdiamanter, der er smaragd- eller brillantslebet, har større værdi, da det kræver en stærkere farvemætning i stenen at få farven til at synes stærk.

FAkTOR 04.

Certifikat

Alle farvede diamanter kommer med et certifikat fra GIA. Certifikatet beskriver fakta om diamanten, men det afslører ikke alt. Dels fordi certifikaterne ikke har øje for de små fine detaljer, og dels fordi graderingerne er subjektive, så prissætningen ikke vil være nøjagtig. Derfor bør man aldrig erhverve sig en investeringsdiamant alene ud fra certifikatet. Certifikatet er sekundært, og skønheden skal altid vurderes med det blotte øje for at sætte den korrekte pris.  

FAkTOR 05.

WOW-effekten

WOW-effekten er den uskrevne gradering, men til gengæld en af de absolut vigtigste, når det kommer til investeringsdiamanter. Certifikatet beskriver udelukkende diamantens kvalitfikationer, men det vigtigste er det, der opleves. Får man slået benene væk, når man ser på stenen?
Historisk har det vist sig, at det er WOW-diamanterne, der har de største prisstigninger - uanset hvad der står i certifikatet.

INVESTERINGSADIAMANTer

Eksempler på investeringsdiamanter

Fancy Intense Blue

0.45 ct. Fancy Intense Blue
Slibning: Old european cut.
Carat: 0.45 ct.
Farve: Fancy Intense Blue
Klarhed: VVS1

Fancy Vivid Pink

0.50 ct. Argyle Fancy Vivid Pink
Slibning: Smaragd slebet
Carat: 0.50 ct.
Farve: Fancy Vivid Pink
Klarhed: SI2

Fancy Vivid Pink

0.51 ct. Argyle Fancy Vivid Pink
Slibning: Rund brilliant
Carat: 0.51 ct.
Farve: Fancy Vivid Pink
Klarhed: SI2

Fancy Deep Bluish Green

0.79 ct. Fancy Deep Bluish Green
Slibning: Cushion slebet
Carat: 0.79 ct.
Farve: Fancy Deep Bluish Green
Klarhed: SI2

Investeringsdiamanter kan aldrig sammenlignes. Hver diamant skal gennemanalyseres som enhver anden investering. Investeringsdiamanter er kun de diamanter, som til enhver tid kan sælges hurtigt tilbage i markedet uden nævneværdige tab, hvis behovet skulle opstå.

03. AFKAST OG HORISONT

Hvor meget og i hvor lang tid skal jeg investere?

Hvis man påtænker at placere midler i investeringsdiamanter, skal man være indstillet på allokere minimum 800.000 kr. pr. sten for at slippe forsvarligt fri af markedsmekanismerne gældende for ”almindelige diamanter.”
Afhængig af risikoprofil, bør investering i diamanter være langsigtet på minimum 5-10 år.

Hvis du investerer for ca. 2.5 mio. kr., eller mindre, anbefaler jeg, kun at investere i én enkelt diamant.

04. ANONYME INVESTORER

KUNDE CITATER

Argumenter og anbefalinger fra investorer
KUNDE 01.

Investering på baggrund af virksomhedssalg

”Efter et salg af min virksomhed stod jeg i den heldige situation at kunne investere et større beløb.  Jeg har altid været fascineret af diamanter. Derfor valgte jeg at placere fem procent af formuen i diamanter.  Da jeg kendte Brian fra tidligere køb af diamantsmykker, var det ganske naturligt for mig at tage en snak med ham omkring investeringsdiamanter, da jeg havde stor tillid til Brians rådgivning. Efter knap et år kan jeg konstatere, at den blå diamant, der udgjorde 2/3 af investeringen, ifølge markedsbulletiner kan forventes at indbringe ca. 15 procent mere end købsprisen allerede ved et salg nu. En sådan investering kan jeg kun være tilfreds med. Jeg vil gerne anbefale Brian Mouritsen som sparringspartner og investeringsrådgiver, når det gælder diamanter.”

KUNDE 02.

Risikospredning

“Med tiden er min hustru blevet mere og mere interesseret i vores investeringsportfølje. Hun forvalter i mellemtiden sit eget depot. Efter at have diskuteret vores forventninger mht. fremtidigt afkast, bæredygtighed, spredning osv., blev det klart for os, at spredningen skulle øges uden for aktier og bolig. Snakken faldt herefter på diamanter, og vi begyndte at læse lidt på lektien. Først da en bekendt anbefalede Brian, kom der skred i tingene. Vi mødte her en yderst kompetent person, som forsøgte at forstå, hvad vi ville, og hvordan en handel kunne skrues sammen. På et tidspunkt havde han det rigtige, og vi slog til. Vi købte en 1.43 ct. investeringsdiamant. Går man i diamanttanker, kan vi varmt anbefale en kontakt til Brian Bach Mouritsen på Kgs. Nytorv.

KUNDE 03.

Investeringsobjekt og flot gave

”Brian virkede meget reel og nede på jorden. Jeg følte mig tryg ved at lade ham rådgive mig med sin erfaring om investeringsdiamanter. Vi aftalte at mødes på hans adresse på Kongens Nytorv, hvor jeg skulle se på en farvet diamant i en ring, som han havde anbefalet mig som investering og samtidig var en meget flot gave til min kone. Jeg føler mig meget tryg ved at have købt denne investeringsdiamant af Brian og kan kun varmt anbefale ham som rådgiver. Brian holder mig løbende orienteret om, hvad der sker indenfor diamantbranchen og kontakter mig selvfølgelig, hvis der er grund til det, og det er en rigtig god service.”

En samling af

GODE RÅD og vejledning

Investeringsdiamanter contra smykkediamanter

At købe smykkediamanter er på ingen måde sammenligneligt med diamantinvesteringer, da almindelige smykke-diamanter i finansielt perspektiv er langt mere volatile og prisfølsomme over for tilfældige modeluner eller forbigående forbrugerpræferencer. Derfor bør indkøb af smykkediamanter aldrig forveksles med diamantinvestering.

Privat eller virksomhed

Der er forskel på, hvilke skatteregler der er gældende på investeringsdiamanter, alt afhængig af, om de erhverves privat eller gennem en virksomhed. Vejledning omkring dette er selvfølgelig en del af min rådgivning.

Fysisk opbevaring

Hvordan investeringsdiamanten skal opbevares afhænger helt af, om man ønsker at nyde synet af stenen, eller den skal opbevares i en bankboks eller et pengeskab. Der er fordele ved begge, som jeg kan hjælpe med et overblik over.

Forsikring

Forsikring baseres på hvordan investeringsdiamanten opbevares, og priserne varierer alt afhængig af dette. Min rådgivning indebærer henvisning til det rigtige selskab for at få den bedst mulige sikring og pris.

Opfølgning

Min rådgivning indeholder årlig feedback og løbende dialog med mine investorer om markedets udvikling generelt og den specifikke investering .

indfrielse af investering

Lige så vel om rådgivning er vigtig ved køb, kan den rigtige rådgivning give et større afkast, når investeringen skal realiseres. Baseret på den enkelte diamant, investors forventning og tidshorisont rådgiver jeg til den bedste realisering på den rette salgskanal.

BACHMOURITSEN

INDBLIK

Få indblik i diamantbranchen og den nyeste viden om diamanter. Læs mere om nye historier og kommende events.

By Appointment Only

Alle besøg hos BachMouritsen er By Appointment Only, hvilket giver tid og ro til fordybelse til alle aspekter af dine behov
ADRESSE
København
Kongens Nytorv 3
1050 København K
Danmark

Skagen
Sankt Laurentii Vej 19 

9990 Skagen Danmark

Telefon: + 45 31 33 83 83
Email: brian@bachmouritsen.com
PRESSE
For presse- eller andre henvendelser der ikke vedrører smykker kontakt venligst Brian Bach Mouritsen
Email: brian@bachmouritsen.com

By Appointment Only

Alle besøg hos BachMouritsen er
By Appointment Only, hvilket giver tid og ro til fordybelse til alle aspekter af dine behov